Figuras destacadas

  • 526,5

    millóns de euros facturados en 2021

  • 103.392

    empregos creados en 2021 en Cine Publicitario

  • 7.781

    empresas de produción cinematográfica e audiovisual