Innovación Audiovisual

Proxectos de Innovación Audiovisual beneficiarios da Convocatoria para proxectos de Contidos Inmersivos, Metaverso e Web3 do Ministerio de Transformación Dixital e Servizo Público e da Convocatoria para proxectos de I+D empresarial de aplicación aos ámbitos de audiovisual e dos videoxogos de CDTI