Axudas

Axudas, subvencións e incentivos fiscais destinados á produción e promoción de obras cinematográficas e audiovisuais españolas

Axudas estatais á produción, distribución, exhibición e exportación

O ICAA fomenta e promociona as actividades cinematográficas e audiovisuais españolas nos seus tres aspectos de produción, distribución e exhibición a través das diferentes liñas de axudas para o apoio á industria cinematográfica nacional


MEDIA é un subprograma de Europa Creativa que nace para dar apoio á industria audiovisual europea. MEDIA ten liñas de apoio para formación, desenvolvemento, distribución, axentes de vendas, promoción (mercados e festivais) e redes de exhibidores.