O papel das mulleres na industria audiovisual é cada vez máis importante, como mostra a seguinte selección de proxectos que lideran ou nos que participan de forma destacada