Ajuts

Ayudas, subvenciones, instrumentos financieros e incentivos fiscales destinados al sector audiovisual español (cine, televisión, videojuegos, animación, realidad extendida…), sea cual sea su tamaño.

Ajuts estatals a la producció, distribució, exhibició i exportació

L'ICAA fomenta i promociona les activitats cinematogràfiques i audiovisuals espanyoles en els seus tres aspectes de producció, distribució i exhibició a través de les diferents línies d' ajuts per al suport a la indústria cinematogràfica nacional


MEDIA és un subprograma d'Europa Creativa que neix per donar suport a la indústria audiovisual europea. MEDIA té línies de suport per a formació, desenvolupament, distribució, agents de vendes, promoció (mercats i festivals) i xarxes d'exhibidors.